Om Bankgaard Galleri

Lokal historien

Set i lyset af den standende debat om størrelsen af de administrative enheder og sammenlægningen af kommuner, er den fælles identitet ikke uden betydning. I lokalhistorisk sammenhæng har vi i Nørre Snede op gennem historien været administrativt underlagt Vrads Herred, som allerede i begyndelsen af 1700-tallet blev sammenlagt med Thyrsting Herred til Thyrsting-Vrads Herred.

Denne sammenlægning for hen ved 300 år siden, har givetvis også været begrundet i et for lille befolkningsunderlag for en selvstændig enhed. Når man ser på de gamle kort over herredsinddelingen bestod Vrads herred stort set af et område svarende til, hvad vi kender som kommunerne Them, Nr. Snede og Tørring. Det, der skete ved en sammenlægning af herrederne Vrads og Thyrsting, var stort set, at også Brædstrup kommune kom med.

Når man derfor set i lokalhistorisk sammenhæng skal definere, hvor tilknytningsforholdet føles stærkest, eller for den sags skyld, hvor de naturlige handelsforbindelse har været, så er det helt klart indenfor dette område, med Horsens som den naturlige købstad. Der er i vore dage en stadig stærkere tendens til at søge tilbage til rødderne. Når Lokalhistoriske emner og bøger i tiden har så stor interesse, kan det selvfølgelig skyldes flere forhold. Men et af forholdene kan være, at vi føler os stadig mere fremmedgjorte overfor de administrative enheder, som vi på den ene eller anden måde bliver en del af.

Vi kan selvfølgelig ikke leve i et arbejdende museum i vor tid. Men skal vi bruge historien til noget, kunne det være dette, at give mulighed for at vi i de nye administrative enheder også får mulighed for at få “sjælen med”. At vi har en mulighed for at genkende os selv i de nye sammenhænge.

Nørre Snede

Nørre Snede har fra arilds tid været et trafikknudepunkt, beliggende som den er på Jyllands højderyg. Byen er utvivlsomt opstået som det sted, hvor man gjorde holdt når man var på rejse ad Hærvejen. Sagnet beretter endvidere om en hellig kilde, som de vejfarende søgte til for at blive helbredt. På den baggrund blev her for hen ved tusinde år siden indrettet et gæstgiveri, Nørre Snede Kro. Og samtidig har den hellige kilde givet grundlag for byggeriet af en af Danmarks ældste kirker, Nørre Snede kirke. I lokalhistorisk sammenhæng bestod det gamle Nørre Snede sogn af mange mindre landsbyer, hvoraf ingen skilte sig væsentlig ud i størrelse. Foruden Nørre Snede var der tale om Ejstrup, Hampen, Nørhoved, Grættrup og Boest. Den sidste af disse har jeg gjort til genstand for et nærmere studium i den planlagte bog, Boest Historie.

Som en slags vartegn for Nørre Snede havde byen gennem mere end hundrede år Nørre Snede Mølle indtil den i 1972 blev solgt til Elk Horn i Iova, USA.

Galleri Bankgaard ligger i naturskønne omgivelser på den jyske højderyg i den gamle landsby Boest. Galleriet ligger i den smukke gård ved landevejen mellem Nørre Snede og Bryrup.

Gården blev oprindelig drevet som et almindeligt familielandbrug, men blev i 2006 renoveret og omdannet til galleri. Gennem de sidste mere end 10 år har galleriet stillet lokaler til rådighed for såvel lokale, som nationale og internationale kunstnere. Forudsætningen for at udstille i Galleri Bankgaard har været, at kunstnerne har ”noget på hjertet”.

I de sidste ca. 3 år har der også været mulighed for at leje lokalerne for at fejre livets store begivenheder, hvilket mange benytter sig af.