Klima aktivist

  • 1000 millioner års klima med utallige istider, temperaturændringer og CO2 i atmosfæren.
  • Jordens tilblivelse, livets opståen og vi menneskers korte eksistens.
  • Ny teori om klimaændringer. Det er IKKE CO2, der ændrer klimaet. Men vi skal holde op med at forurene miljøet.

120 sider Indbundet

Klima aktivist

ISBN
978-87-92003-49-2

250 kr